PHIN LỌC M6000ABEK1
PHIN LỌC M6000ABEK1
Mã sản phẩm
Giá: 0 VND
Mô tả
Phin lọc tổng hợp, sử dụng kết hợp với mặt nạ M6200
Chi tiết

N/A
Sản phẩm cùng loại
PHIN LỌC RC -
* Phin lọc bụi / lọc hóa chất * Kết hợp với mặt..
PHIN LỌC 100K2 -
* Chống lại khí amoniac & các dẫn xuất amoniac hữu cơ..
PHIN LỌC 2002ABEK2 -
* Chống lại hơi hữu cơ & vô cơ , axit ,..