Vụ từ điển tiếng Việt gây sốc: NXB Trẻ bị oan!

Cuốn Từ điển tiếng Việt dành cho học sinh của tác giả Vũ Chất (trên bìa cuốn sách có in logo NXB Trẻ và phần lý lịch sách có ghi: “Cuốn sách này được in 1.000 cuốn, khổ 8x13cm. Số đăng ký kế hoạch xuất bản 15/67 do Cục Xuất bản cấp ngày 4-1-2001”), hiện đang lưu trữ trong Thư viện Quốc gia (31 Tràng Thi, TP Hà Nội) có nhiều nội dung sai lệch gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.

Báo Người Lao Động số ra ngày 10-10 đã có bài Xử lý gấp cuốn từ điển tiếng Việt gây sốc. Sau khi báo chí đăng tin, NXB Trẻ đã tiến hành các bước kiểm tra và cho biết tại nguồn lưu trữ của NXB Trẻ không có hồ sơ lưu chiểu hay bất kỳ chứng từ tài chính nào liên quan đến tác phẩm - tác giả này. Đối với Cục Xuất bản, NXB Trẻ cũng đã làm việc và khẳng định ở cục không lưu trữ bất kỳ hồ sơ nào liên quan đến việc cấp phép cho cuốn từ điển này.

Hình ảnh Vụ từ điển tiếng Việt gây sốc: NXB Trẻ bị oan! số 1

Những giải thích "khó đỡ" trong cuốn từ điển. Ảnh: Lê Thanh 

Một nguồn kiểm chứng khác được NXB Trẻ viện dẫn là Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM, từ năm 2000 đến nay, thư viện này lưu trữ hầu hết mọi ấn phẩm của NXB Trẻ. Đến nay, tại thư viện này không hề có cuốn Từ điển tiếng Việt dành cho học sinh - tác giả Vũ Chất mang logo NXB Trẻ như đã nêu trên.
Đối với Thư viện Quốc gia, NXB Trẻ yêu cầu thư viện phải chứng minh được nguồn gốc nhập hàng hóa - cuốn từ điển trên - là nhập từ NXB Trẻ bằng các chứng từ cụ thể. Còn nếu thư viện không đưa ra được chứng từ nhập hàng thì khả năng tồn tại cuốn sách giả mạo thương hiệu NXB Trẻ là rất cao bởi như trên đã nói, tại NXB Trẻ và tại Cục Xuất bản đều không có hồ sơ sản xuất, in ấn và cấp phép cho cuốn từ điển này lưu hành.

NXB Trẻ sẽ kiến nghị Thư viện Quốc gia Việt Nam rút cuốn Từ điển tiếng Việt dành cho học sinh - tác giả Vũ Chất mang logo NXB Trẻ ra khỏi kho lưu trữ và báo cáo ngay với Cục Xuất bản về sự việc này và đề xuất thu hồi.

Theo Người lao động